Dịch vụ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp

  •   03/05/2018 08:32:00 PM
  •   Đã xem: 849
  •   Phản hồi: 1
Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật. Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính, làm thủ tục xin giải thể tại cơ quan quản lý kinh doanh, tiến hành hủy con dấu, đóng mã số thuế của công ty. Đăng bố cáo giải thể 03 số báo liên tiếp.